Ook dit jaar is de leiding weer goed herkenbaar voor alle deelnemers. De leiding heeft zoals gebruikelijk weer de blauwe shirts en dit jaar als extra een naam badge zodat de kinderen ons eerder herkennen. Verder komt er tijdens het kamp ook nog een poster te hangen met al onze namen en foto’s.

Ook dit jaar mogen we weer een aantal nieuwe leiding verwelkomen, ook zij gaan vol enthousiasme dit zomerkamp in!